Zachęcamy do zapoznania się z artykułem Marty Kozak-Maśnickiej dla Dziennika Gazety Prawnej o roli sygnalistów w trakcie trwania stanu epidemii i dlaczego system zgłaszania nieprawidłowości warto wdrożyć już dziś.

System zgłaszania nieprawidłowości zyskuje na znaczeniu w okresie niepewności gospodarczej w związku z trwającym stanem epidemii. Informacje o działaniach niepożądanych w miejscu pracy przekazywane przez sygnalistów mogą okazać się szczególnie cenne w czasach kiedy nie można polegać na dotychczas wypracowanych mechanizmach kontroli ryzyka. Tym bardziej, że w związku z ograniczeniem bezpośrednich kontaktów w pracy, w tym pracą zdalną części pracowników, przepływ informacji o potencjalnych nieprawidłowościach może być słabszy. Alternatywą dla milczenia może być procedura zgłaszania nieprawidłowości, która umożliwi identyfikowanie pojawiających się zagrożeń i rozwiązywanie problemów wewnątrz firmy, jednocześnie minimalizując ryzyko utraty reputacji na zewnątrz. Wdrożenie przyjaznej procedury zgłaszania nieprawidłowości w miejscu pracy jest też wyrazem szacunku wobec pracowników (największego kapitału każdego przedsiębiorstwa), dając im możliwość bycia wysłuchanym. Jest to szczególnie ważne w czasach gdy jesteśmy narażeni na szereg czynników wpływających na nasze życie i zdrowie tj. stres, utrata środków do życia, ryzyko zachorowania.

Źródło: Z systemem dla sygnalistów nie warto czekać_DGP_05.11.2020

Link: https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1495469,system-dla-sygnalistow-wdrozenie-procedur.html