Oferta

Anonimowość

Wdrażamy bezpieczny system do informowania o nieprawidłowościach w firmie, który jest zgodny z dyrektywą unijną o ochronie sygnalistów.

Innowacyjność

Oferujemy różne kanały zgłoszeń, w tym bezpieczną i innowacyjną platformę oraz aplikację.

Obsługa zgłoszeń

Zapewniamy wsparcie prawne i merytoryczne przy rozpatrywaniu zgłoszeń i podejmowaniu działań następczych.

Doradztwo

Doradzamy jak skutecznie chronić sygnalistów by zapobiegać nadużyciom i stratom finansowym w firmie.

Szkolenia

Szkolimy kadry zarządzające i pracowników.

Dlaczego warto?

Wdrożenie systemu zgłaszania nieprawidłowości przez podmioty prywatne stanie się już niedługo obowiązkiem prawnym wynikającym z regulacji krajowych implementujących unijną dyrektywę 2019/1937. Państwa członkowskie na wdrożenie przepisów krajowych mają czas do 17 grudnia 2021 r., co oznacza, że też do tego czasu podmioty zobowiązane powinny wdrożyć systemy sygnalizacji.

Przeczytaj więcej.

System zgłaszania nieprawidłowości to nie tylko obowiązek prawny, ale przede wszystkim minimalizacja ryzyka dzięki zapobieganiu i wczesnemu wykrywaniu nadużyć, co pozwala uniknąć strat finansowych oraz wizerunkowych. Wdrożenie procedury informowania o nadużyciach w miejscu pracy to także bardzo ważny krok w kierunku budowania etycznej kultury organizacyjnej w firmie, który w perspektywie długoterminowej przynosi wymierne korzyści.

Przeczytaj więcej

Blog

Skontaktuj się z nami

Napisz wiadomość